በአዲስ አበባ መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ የአሽከርካሪ ተሸከርካሪ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን የተሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ የተጠቃለለ የአሰራር መመሪያ ["አቶ ዳኛቸው ለማ", "አቶ አንተነህ አድማሱ", "አቶ እሸቱ ወንድሙ", "አቶ ትዕግስቱ ይርጋ", "አቶ መስፍን ደጀኔ", "አቶ የሀለም ተሰራ", "አቶ ክንዱዓለም ጋሻው"]

ከመመሪያ ቁጥር 1-3 እና ሰርኩላር ደብዳቤዎች ተካተዋል

DRAFT
Sorry, content not available
x STAY UP TO DATE!

Joining the email list for this book will allow the author to contact you to let you know about special offers and when updates for the book are available.